Foto č. 1 Pohµad na Thamserku 6808 m a Kangtega 6685 m
View of Thamserku 6808 m and Kantega 6685 m
Foto č. 2 Pohµad na Mount Everest 8848 m a Nuptse 7896 m z Kala Pattaru 5545 m
View of Mount Everest 8848 m and Nuptse 7896 m from Kala Pattar 5545 m
Foto č. 3 Ama Dablam 6856 m z Chhukungu
View of AmaDablam 6856 m from Chhukung
Foto č. 4 Imja Tse ( Island Peak) z cesty do základného tábora
View of Island Peak from the way to the base camp
 ďalej - next
naspä» - back