BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Banská Bystrica z nadhľadu

Banská Bystrica ako ju (asi) nepoznáte...

BB - pohľad zhora

Fotografia pochádza z archívu Slovenskej agentúry pre životné prostredie (SAŽP),
sekcie Diaľkového prieskumu Zeme.
www.bbb.sk