Gate to BB www.bbb.sk

... perhaps the only Bookmark
for Banská Bystrica
You need

  Coat of arms
Dentist Ambulance
Name Adress Phone

Bada Ľubomír MUDr., Nám. SNP 15 +421 88/ 430 13 09
Balážová Marie MUDr., Gaštanová 12 +421 88/ 413 81 01
Balková Antónia MUDr., Nám. L. Svobodu 1 +421 88/ 441 37 21
Blecha Miroslav Mudr., Švermova, Úsvit +421 88/ 413 68 50
Bojkasová Ľubica Mudr., Magurská 16 +421 88/ 417 45 54
Čellár Peter Mudr., Moskovská 2 +421 88/ 413 66 88
Dianiška Ján Mudr., Horná 36 +421 88/ 412 49 23
Dlhopolčeková Eva Mudr., Majerská cesta 36,
Vojenské stavby
+421 88/ 414 27 51
Dorazil Peter Mudr., Rudohorská 37 +421 88/ 417 51 18
Držíková Jana Mudr., Golianova 8 +421 88/ 411 54 27
Fekiač Ladislav Mudr., Hámor 15 +421 88/ 412 63 89
Fencík Peter Mudr., ČSA 5 +421 88/ 412 38 44
Frtúsová Eva Mudr., Zvolenská cesta 4 +421 88/ 416 34 79
Gálik Tomáš Mudr., ČSA 25 +421 88/ 411 35 02
Gengeľová Oľga Mudr., Horná 60 +421 88/ 431 22 07
Glocko Jozef Mudr., Horná 60 +421 88/ 431 21 61
Hanzel Jozef Mudr., Horná 60 +421 88/ 431 21 27
Hašková Katarína Mudr., Okružná 2, ZŠ +421 88/ 413 88/ 04
Hlôšková Hana Mudr., Strážovská 4 +421 88/ 417 75 91
Hoppan Jozef Mudr., Sládkovičova 37 +421 88/ 416 48 64
Horánsky Adolf Mudr., ČSA 6 +421 88/ 412 38 44
Hudec Jozef Mudr., Tajovského 40 +421 88/ 413 78 82
Hudecová Zuzana Mudr., Nám. SNP 2 +421 88/ 412 53 86
Chamko Jozef Mudr., Rudohorská 37 +421 88/ 411 62 59
Imrichová Mária Mudr., Nám. L. Svobodu 1 +421 88/ 441 33 45
Jašík Viliam Mudr., Spojová 19 +421 88/ 413 08 83
Jašík Viliam Mudr., Poniky, ZŠ +421 88/ 419 32 14
Jašíková Anna Mudr., Kyjevské nám. 1 +421 88/ 423 12 59
Jelšovská Veronika Mudr., Tr. SNP 53 +421 88/ 414 32 63
Kokavcová Margita Mudr., Kyjevské nám. 1 +421 88/ 423 13 38
Krč Peter Mudr., Partizánska cesta 9 +421 88/ 414 54 16
Kroľová Edita Mudr., Tr. SNP 20 +421 88/ 414 42 22
Kubíková Emília Mudr., Tajovského 25,
Gymnázium
+421 88/ 413 41 23
Magátová Lucia Mudr., Horná 60 +421 88/ 431 21 85
Minková Oľga Mudr., Nám. SNP 2 +421 88/ 415 37 75
Pittnerová Eva Mudr., Spojová 14, ZŠ +421 88/ 413 82 87
Plintovič Peter Mudr., Nám. SNP 15,
Inv. a rozvoj. banka
+421 88/ 430 12 08
Rafaj Vladimír Mudr., Horná 95 +421 88/ 414 22 72
Rybovičová Blanka Mudr., Tajovksého 30 +421 88/ 413 25 95
Sepeši Jaroslav Mudr., Strieborné nám.,
Slovenka
+421 88/ 435 41 07
Schindler Fridrich Mudr., Bernolákova 10 +421 88/ 416 11 97
Schindler Ján Mudr., Nám. L. Svobodu 1 +421 88/ 441 36 75
Sýkorová Helena Mudr., Bakossova 5, ZŠ +421 88/ 412 61 26
Šimek Jozef Mudr., Kráľoholská 6 +421 88/ 417 48 24
Šovčíková Jarmila Mudr., Spojová 19 +421 88/ 413 67 45
Šteffková Klára Mudr., Nám. L. Svobodu 1 +421 88/ 441 36 06
Švidraňová Milada Mudr., Horná 14 +421 88/ 412 51 06
Varga Ferdinand Mudr., Cesta k Smrečine 5 +421 88/ 411 53 11
Voskárová Viera Mudr., Radvanská 1, ZŠ +421 88/ 416 32 21
Zigmund Jozef Mudr., Švermova 43 +421 88/ 413 64 61
 
Dentist ambulance in the subrubs of Banská Bystrica
Klimentová Anna Mudr., Badín, Osloboditeľov 22 +421 88/ 418 26 70
Rusnák Andrej Mudr., Brusno, OZS +421 88/ 419 41 41
Baňacká Margita Mudr., Harmanec, Harmanec 5 +421 88/ 419 82 31
Kravetzová Silvia Mudr., Hrochoť, OZS +421 88/ 419 01 64
-, Ľubietová, Ľubietová 220 +421 88/ 419 50 00
Budajová Gabriela MUDr., Slovenská Ľupča, 1. mája 2 +421 88/ 418 72 20
www.bbb.sk/en/   >   Health services   >   Dentist Ambulance