Gate to BB www.bbb.sk

... perhaps the only Bookmark
for Banská Bystrica
You need

  Coat of arms
Restaurants

Asian restaurant Bangkok, Horná 39, tel. +421 88 412 53 34
Asian restaurant LOTOS, Nám. Slobody, tel. +421 88 412 32 55
Bašta - café, Kapitulská 23, tel. +421 88 412 62 81
Cechová reštaurácia 6, Nám. SNP 6, tel. +421 88 53706
Čajovňa TEA 42, Horná strieborná 8, tel. +421 88 415 50 39
Červený rak, Nám. SNP 13, tel. 42 88 415 38 82
Fishmen, Dolná 5, tel. +421 88 412 51 05
Fontána, Nám. SNP 18, tel. +421 88 412 38 91
Hungária, Horná 25, tel. +421 88 412 34 52
Koliba, Mičinská cesta, tel. +421 88 414 51 04
Motorest Nemecká, tel. 42 88 419 22 27
Pizzéria Alba, Horná 16, tel. +421 88 412 37 48
Pizzéria Evijo, Nám. SNP 8, tel. +421 88 415 27 52
Quatro, Nám. Š. Moyzesa 7, tel. +421 88 412 31 12
Reštaurácia Izbica, Dolný Harmanec, tel. +421 88 419 81 28
Reštaurácia "VM", Slovenská Ľupča, tel. +421 88 419 22 65
Slovenská pivnica, Lazovná 18, tel. +421 88 415 50 36
Starobystrická reštaurácia, SNP 9, tel. +421 88 415 43 26
U Komediantov, Horná Strieborná 13, tel. +421 88 415 31 85
U Tigra, Dolná 36, tel. +421 88 412 49 19
Zlatý bažant, SNP 11, tel. +421 88 412 45 10, 412 45 00
Žlté piesky, Bellušova 23, Uhlisko, tel. +421 88 414 8082 - bezbariérová reštaurácia
www.bbb.sk/en/   >   Accomodation and catering   >   Restaurants