BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Hotely, penzióny a kempingy v meste

Hotel LUX *** -  - Námestie Slobody 2, tel. 048/414 41 41
Hotel ARCADE ***  - Námestie SNP 5, tel. 048/430 21 11
Hotel Dixon ****   - Švermova 32, tel. 048/413 08 08, 413 40 33
Hotel NÁRODNÝ DOM  - Národná ulica 11, tel. 048/412 37 37
Hotel Urpin City Residence  - Apartmánový dom, Cikkerova 5, 048/472 35 11
Art Pension Dans Le Parc, Tajovského 8A, tel. 0905 260 557
Penzión BELLA, Sládkovičova 9, tel. 048/471 05 10, 416 11 07
Penzión Amarys, Horná Strieborná 23, tel.048/ 472 17 11, 0905 323 119
Pension Uhlisko, Lesná 3, tel. 048/411 55 05
Penzión ADONAI, Zvolenská cesta 17, tel. 048/416 49 89, 0905 642 405
Penzión Grand, Horná ulica 32, tel. 048/415 51 73, 0902 114 599, 0911 114 599
Penzión Moyzes, Nám. Š. Moyzesa 2, tel. 048/415 19 51, 0903 800 644
Penzión Boca, Dolná 52, tel. 048/415 22 54
Penzión Maják, Okružná 15, tel. 048/423 14 56, 0911 509 222
Penzión Expo, Jána Bottu 5, tel. 048/412 42 80, 0905 428 015
Penzión Kúria, Bakossova ul. 4, tel. 048/412 32 55, 905 260 867
Apartmány SLOS  - Horná Strieborná 19, tel. 0903 890 029, 048/415 15 16
Študentský domov Akadémie umení   - Jána Kollára 20, tel. 048/432 04 45
Robotnícky hotel, Zvolenská cesta 8, tel. 048/37221

www.bbb.sk   >   Ubytovanie a stravovanie   >   Hotely, penzióny a kempingy v meste