Bábkové divadlo naRázcestí


  Bábkové divadlo na Rázcestí
A D R E S A : Skuteckého 14,
  975 90 Banská Bystrica
   
     

P R E D P R E D A J
L Í S T K O V:
V dňoch od pondelka do piatku
V čase od 14,00-16,00 hod.
Na sekretariáte BDnR alebo hodinu pred predstavením

Cena lístka pre verejné predstavenia je od 40 Sk. Zľavy na predstaveniach: vstup zdarma majú ridičia a deti ZŤP a nepočujúci, 50% zľavu majú chovanci ústavov, detských domovov alebo iných soc. zameraných zariadení
   
     
V I A C
I N F O R M Á C I Í
Na tel. číslach: 048/ 412 55 13, 412 55 08, 415 30 23
e-mail: bdnr@bdnr.sk
www.bdnr.sk

Upozorňujeme našich divákov, že po začatí predstavenia nie je možné vstupovať do hľadiska!


Späť na program divadla

 

Bábkovédivadlo na Rázcestí
v rámci svojej vedľajšej hospodárskej činnosti
ponúka:

  • organizáciu spoločensko-kultúrnych podujatí v BDNR
  • prenájom autobusu a Avie (počas divadelných prázdnin)
  • požičiavanie karnevalových kostýmov pre deti a dospelých
  • požičiavanie a zhotovovanie masiek, bábok a kostýmov
  • zhotovenie scény, rekvizít a dekorácií

Kontakt na vyššieuvedených telefónnych číslach
v čase od 14,00 do16,00 hod.

Späť na program divadla
Návrat na divadlá