BohOsLužbY

Rímsko-katolícka Cirkev:

Kostol Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota
Katedrálny kostol sv.Františka Xaverského 8:00
9:30
18:00
19:30
m
7:00
8:30
18:00
7:00
8:30
18:00
m
7:00
8:30
18:00
7:00
8:30
18:00
7:00
8:30
18:00
7:00
8:30
18:00
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 7:00
8:30
11:00
d
16:30
16:30 16:30 16:30 16:30m 16:30 16:30
Kostol sv. Kríža 9:45 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
Kostol sv.Alžbety 7:30
18:30
6:00
15:30
6:00
15:30
6:00
15:30
6:00
15:30
6:00
15:30
6:00
Kostol Narodenia Panny Márie v Radvani 7:30m
9:15
11:00
d
18:00
18:00 18:00 18:00 18:00d 18:00m 18:00
Kostol sv. Antona
a Pavla pustovníkov
7:00
8:30
10:00
m
17:30
7:00 7:00
17:30
7:00
17:30
7:00
17:30
7:00
17:30
m
7:00
17:30
Kaplnka sv. Michala Archanjela na Fončorde 7:00
8:00
9:30
11:00
d
18:00
6:30
16:30
m
6:30
16:30
6:30
16:30
6:30
16:30
6:30
16:30
6:30
16:30
Základná škola
v Podlaviciach
8:00         16:45d  
Saleziánske oratórium 8:00
11:00
d
  16:00 18:30 16:00ch 18:30d  
Nemocnica F.D.Roosevelta 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30

m- sv. omša pre mládež d- sv. omša pre deti ch- sv. omša pre chlapcov

 

Evanjelická cirkev a.v.
Kostol Čas bohoslužieb v nedeľu
Kostol Banská Bystrica (Lazovná 40) 8,35 hod.
Kostol Radvaň (Sládkovičova 79) 9,00 hod.

 

Cirkev bratská
Modlitebňa, Hurbanova ul. 2 9,00/ 10,00/ 18,00 hod.

 

Cirkev adventistov s.d.
Zbor, Rudlovská cesta 37 9,00 - 11,00 hod.
15,00- 16,00 hod.

Návrat na úvodnú stránku