ŠTÁTNA OPERA
BanskáBystrica


adresa: Štátna opera
Národná ulica č. 11
Banská Bystrica
predpredaj
lístkov:
- v pokladni Po- Pi od 13,00 do 16,00 hod.
-
vždy polhodinu pred predstavením v pokladni ŠO
- v KiS
viac
informácií:
- na tel. číslach: 088/ 412 58 23, 415 57 15
- e-mail
- www
dielne
št. opery
ponúkajú:
  • drobné stolárske, zámočnícke a čalunícke práce
  • opravy odevov, požičiavanie divadelných kostýmov
  • požičiavanie rozprávkových kostýmov pre deti

Späť na Štátnu operu