BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Partnerské mestá mesta Banská Bystrica

Hradec Králové - Česká republika
Tula - Ruská federácia
Salgótarján - Maďarská republika
Zadar - Chorvátska republika
Tarnobrzeg - Poľská republika
Halberstadt - Spolková republika Nemecko
Durham - Veľká Británia
Alba - Taliansko
Larissa - Grécko
Herzliya - Izrael
Montana - Bulharsko
Ascoli Piceno - TalianskoHRADEC KRÁLOVÉ
Partnerská zmluva z roku 1967 (32 rokov). Metropola východných Čiech - krajské mesto východočeského kraja. Starobylé české mesto z 9. storočia, sídlo biskupstva, univerzity a starobylej tradície umenia. Od roku 1225 má Hradec Králové udelené kráľovské mestské privilégiá.
Priemysel mesta - spotrebný strojársky, naftový, chemický (Fotochema), potravinársky. Je sídlom popredných českých múzeí a galérií. Má vyspelý šport, školstvo a kultúru. Má vyše stotisíc obyvateľov. Sídlo významného školstva, zdravotníctva a výskumného pracoviska neurochirurgie vo Fakultnej nemocnici. Grand hotel Bystrica nesie meno B. Bystrice.
Obe mestá majú záujem pokračovať v partnerských vzťahoch.
Primátor mesta: Ing. Oldřich VLASÁK
top
TULA
Partnerská zmluva z roku 1967 (32 rokov). Prvá písomná zmienka o Tule je z roku 1146. Tula je významné ruské priemyselné centrum s vyše pol miliónom obyvateľov, cca 200 km južne od Moskvy. Má najstaršiu zbrojnú a strojársku tradíciu v Rusku, významné metalurgické závody. Cár Peter I. tu vybudoval prvý zbrojný podnik na výrobu zbraní v roku 1712, ale i závod na tulské samovary.
V súčasnosti sa strojárstvo orientuje na výrobu kombajnov, zbraní, športových strelných pušiek a podobne. Slávny je tulský perník a rozvinutý potravinársky priemysel. Svetoznáme je neďaleké pôsobisko spisovateľa L.N. Tolstého - Jasná Poľana.
Spolupráca miest v minulosti bola najmä v oblasti jemnej elektroniky (elektronické mikrofóny a slúchadlá - ZVT Banská Bystrica). Doterajšie kontakty: kultúrne výmeny, detské tábory, výmenné rekreácie pracujúcich.
Primátor mesta: Sergej Ivanovič KOZAKOV
top
SALGÓTARJÁN
Partnerská zmluva z roku 1967 (32 rokov). Mesto s baníckou tradíciou leží na hranici so Slovenskom v Novohradskej župe. Má župné právomoci, je župným sídlom, má cca 55 tisíc obyvateľov.
Tradície spolupráce sú v hotelierstve a rozvoji turistického ruchu, školstve a kultúre. Dobré vzťahy mestských samospráv na základe každoročných odborných a kultúrnych stáží spájajú obe mestá. Známe sú dni hoteliérov a čašníkov s výmenou slovenského a maďarského kulinárskeho umenia a technológií. Obojstranne bohaté boli výmeny kultúrnych a športových telies. Deti z Banskej Bystrice každoročne navštevujú medzinárodný tábor v Salgótarjáne, ktorý vznikol v roku 1993. Úspešné sú výmenné výstavy múzejníkov oboch miest, folklórnych a dixielandových telies, výstavy fotografov a pod. Úspešné sú aj väzby oboch obchodných a priemyselných komôr a podnikateľské aktivity.
Primátor mesta: Béla PUSZTA
top
ZADAR
Partnerská zmluva od roku 1995 - s cieľom vytvoriť turistický a kultúrny most pre občanov oboch miest. Zadar je hlavným strediskom severnej Dalmácie a morským prístavom. Dalmácia leží v južnej časti Jadranskej Riviéry a je typická subtropickou vegetáciou na pevnine i na početných ostrovoch. More je tu nádherne čisté a členité pobrežie je rajom pre milovníkov vodných športov. Zadar je dôležitým dopravným uzlom, prístavom a prímorským kúpeľným strediskom. Mesto má cca 50 tisíc obyvateľov, biele pláže a rozsiahle borovicové háje na pobreží. Starobylé historické a kultúrne stredisko s vyspelou sieťou múzeí, hotelov, penziónov, obchodnou sieťou. Zamerané na rozvoj cestovného ruchu a vodných športov. Deklaruje sa ako medzinárodné centrum turistického ruchu. Mesto je centrom Zadarskej župy, je významné svojim spracovateľským, lodným a potravinárskym priemyslom. V roku 1998 navštívila Zadar prednostka MsÚ Oľga Snopková a rokovala o ďalšej spolupráci oboch miest najmä v oblasti rozvoja turistiky, obchodu a služieb.
Primátor mesta: Božidar KALMETA
top
TARNOBRZEG
Partnerská zmluva od roku 1995. Pri príležitosti kulútrno-športového podujatia Kalokagatia Banská Bystrica 1997 sa stretli reprezentácie kultúrnych a športových zastúpení oboch miest a mládežníci. Mesto leží na juhovýchode Poľskej republiky na rozlohe 86 km štvorcových. Má 51 tisíc obyvateľov. Je sídelným mestom vojvodstva. V roku 1998 oslávilo 405. výročie od udelenia mestských privilégií panovníkom Zigmundom III. V roku 1998 si pripomenulo aj 35. výročie od odkrytia veľkých nálezísk síry.
Je to mesto s chemickým a spracovateľským priemyslom. Počas II. svetovej vojny tu pôsobila účinná odbojová organizácia "Odveta". Mesto má bohaté dejiny i kultúrne tradície, známy bol zakladateľský šľachtický rod Tarnowských.
Kontakty: Junior Centrum voľného času v Banskej Bystrici, zastúpené riaditeľom Imrichom Kováčom, každoročne podpisuje zmluvu o spolupráci týkajúcu sa výmeny mládeže, športových a kultúrnych súborov.
Primátor mesta: Jan DZIUBINSKI
top
HALBERSTADT
Zmluva uzatvorená v roku 1998. Mesto Halberstadt leží v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko v Spolkovej republike Nemecko. Má 43 tisíc obyvateľov. Je administratívnym a správny centrom okresu. Do roku 1945 malo 65 tisíc obyvateľov, po nezmyselnom americkom bombardovaní v posledný deň vojny bolo zničených 8000 bytov a 25 tisíc ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. Počet obyvateľov je odvtedy výrazne zredukovaný. Mesto má bohaté kultúrne i hospodárske dejiny. Vyše tisícročné staré biskupské sídlo je vstupnou bránou do malebnej nemeckej krajinnej oblasti pohoria HARZ. Vyznačuje sa príkladnou starostlivosťou o stavebné historické pamiatky s najväčším štátnym grantom na ich sanáciu. V meste je jedna vysoká škola pre verejnú správu, múzeá, divadlo a veľký počet kostolov.
V meste sídli viac ako 2 tisíc podnikateľských subjektov, z priemyselných odvetví je zastúpený strojársky priemysel (výroba motorov, poľnohospodárskych strojov), drevospracujúci priemysel, potravinársky priemysel (slávny halberstadtské klobásky). Mesto má vybudovanú sieť reštaurácií a obchodných domov. Správne orgány mesta sú: Mestská správa, Okresná správa. Ďalej v meste sídli: Úrad práce, Policajné prezídium, Súdy, Advokátska komora, Prokuratúra, Finančný daňový úrad, Banky, Poisťovne, Odborové organizácie.
Primátor mesta: Hans Georg BUSCH
top
DURHAM
Mesto je sídlom grófstva (krajská metropola), s počtom obyvateľov cca 86 tisíc. Leží na severe Anglicka v hnedouhoľnej kotline. Občianska základňa a vedenie mesta patrí k oporám labor party (ľavicová strana) Anglicka. Vyše 35 rokov je to víťazná strana v komunálnych i parlamentných voľbách v Durhame.
Vedenie mesta veľmi úspešne zvládlo a vyriešilo celkovú konverziu hnedouhoľného povrchového baníctva a konvertovalo hospodársky na elektronický (výroba počítačov) a automobilový priemysel, čím vytvorilo nové pracovné príležitosti a hospodársku stabilitu kraja. Ekologicky sa im podarilo zahladiť stopy devastácie prírody následkom ťažby uhlia celkovým zazelenaním a zalesnením povrchových baní do pozoruhodných výsledkov. V meste je významná Katedrála z 9. storočia, ktorá patrí medzi SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO UNESCO. V meste sídli druhá najväčšia univerzita (po OXFORDE) v Anglicku s významnou edukačnou tradíciou. Má veľmi známu Katedru slovanských jazykov (okrem iného aj čeština a slovenčina) s bohatou slovanskou knižnicou. Mesto má mnoho kultúrnych amatérskych záujmových zoskupení. Z nich 5 kultúrnych skupín rôznych umeleckých žánrov účinkovalo v rámci kultúrneho leta v Banskej Bystrici bezplatne v roku 1999. Banská Bystrica má s mestom Durham vyše 30 ročné partnerské väzby na úrovni kraja a dobré stabilné kontakty v oblasti jazykového vzdelávania a kultúrnych výmen mládeže. Durham má uzatvorených cca 6-7 partnerských zmlúv s mestami vo svete. V súčasnosti sa veľmi dobre rozvíja spolupráca s komunitnou nadáciou mesta Durham a Banskej Bystrice Zdravé mestá. Výmena jazykových študijných pobytov, detské tábory banskobystrických detí a podobne sa stali tradíciou. Už niekoľko rokov cestuje skupina mladých stredoškolákov z Banskej Bystrice každoročne na medzinárodné stretnutie partnerských miest mesta Durham. Správa mesta podporovala aj návštevu našich folklórnych telies. Napr. súbor Urpín pôsobil v meste 3 týždne.
Predseda councillu: John RICHARDSON
top
ALBA
Partnerská zmluva z roku 1967 (32 rokov), vznikla na základe spoločných protifašistických tradícií oboch miest. V Albe bola počas II.svetovej vojny Partizánska republika Alba (sviatok 30. október 1944). Mesto leží v regióne Piemont, Provincia Di Cuneo v severnej časti Talianska cca 60 km od Turína smerom k francúzskym hraniciam.
Mesto je svetoznáme bohatým náleziskom vzácnej jedlej huby Tartuffy - hľuzovky bielej, ktorú úspešne vyváža. Mesto má 40 tisíc obyvateľov - celá oblasť asi toľko obyvateľov koľko má B. Bystrica, je známou priemyselnou oblasťou drobného a stredného podnikania, má výrobu čokolády Ferrero, vermútov Martini. Slávne sú tzv. "Tartuffové slávnosti v Albe".
Iniciátorom a krstným otcom partnerstva je Pierro Maestro, člen mestskej rady v Albe, protifašistický odbojár. Zmluva medzi mestami bola slávnostne obnovená v roku 1995.
Kontakty miest: podnikateľské i obchodné, turistické (Agencia Anna), obchodné. Na úrovni samospráv - oficiálne návštevy pri príležitosti významných sviatkov oboch miest.
Primátor mesta: Enzo DEMARIA
top
LARISSA
Partnerská zmluva od roku 1995. Mesto so 100 tisíc obyvateľmi je sídlom kraja a okresu, správne a administratívne centrum Tesalónie je vzdialené cca 50 km od morského pobrežia.
Partnerské väzby sú naviazané na základe kultúrnych výmen folklórnych a speváckych telies. Larissa má významný festival zborového spevu. Mesto má svoje letisko a dobrú sieť cestných komunikácií. V Larisse sú pamiatky antickej gréckej kultúry (antický amfiteáter) a pod., ktoré sú predpokladom rozvoja cestovného ruchu. Priemysel je potravinársky, kožiarsky, poľnohospodársky. Neďaleko je komplex byzantských kláštorov meteora. Larissa je dôležitým obchodným, vzdelávacím a administratívnym centrom. Cestovný ruch má vysokú úroveň, mesto má sieť hotelov a reštaurácií. Mesto je známe svojim spracovateľským priemyslom, potravinárstvom a produkciou gréckych vín Recina. Neďaleko je svetoznáme centrum byzantského kláštorného umenia Meteora.
Primátor mesta: Kostas TZANAKOULIS
top
HERZLIYA
Partnerská zmluva od roku 1995. Mesto má vyše 100 tisíc obyvateľov. Vzniklo v roku 1924, meno má po zakladateľovi moderného sionizmu Dr. Theodorovi Herzliyovi. Po vzniku Izraela sa rozvinulo na významnú prímorskú strategickú oblasť. Mesto s vysokou úrovňou spracovateľského priemyslu, umenia, kultúry a školstva. Leží v prímorskej oblasti - pri Stredozemnom mori. Má vlastný prímorský prístav, lodiarstvo, vynikajúce pláže (6 km zlatého piesku) aj pláže pre náboženské komunity, výbornú sieť hotelov, reštaurácií a obchodov. Leží cca 15 km od hlavného mesta Tel Avivu a cca 100 km od Jeruzalema. Je známe tým, že tu sídlia všetky rezidencie veľvyslancov akreditovaných v Izraeli (zastupiteľské úrady sú v Tel Avive). Mesto má súkromnú univerzitu KAMPUS, Komorný orchester Herzliya, múzeá a galérie. Je považované za sídlo výtvarného umenia Izraela s koncentráciou múzeí, galérií a výtvarného života. Je známe svojou vyspelou úrovňou turistiky, agroturistiky a obchodu.
Kultúrne výmeny: dirigent Štátnej opery B. Bystrica Pavol Tužinský v Hezliyi, izraelskí mládežníci (šport a kultúra na Kalokagatii) u nás v roku 1995.
Primátorka mesta: Yael GERMAN
top
MONTANA
Bývalý Michailovgrad - pôvodný názov Montana z 2.-5. storočia získalo v roku 1993. Partnerská zmluva s Banskou Bystricou bola opätovne podpísaná v roku 1995 na základe spoločných tradícií ešte oboch krajských miest a krajských vedení miest. Mesto je administratívnym a správnym centrom kraja. Má 70 tisíc obyvateľov. Mesto leží v severovýchodnej polohe Bulharska, v nadmorskej výške 160-280m nad morom, severne od hlavného mesta Sofia, blízko juhoslovanských i rumunských hraníc. Mesto leží na ľavom brehu rieky Ogosty. K regiónu patrí 22 obcí, v 11 z nich žije vyše pol milióna obyvateľov.
Železničné a cestné spojenia vedú ku všetkým colným prechodom. Má rozvinutú sieť bankových a poisťovacích inštitúcií. Mesto má starobylé tradície - vzniklo v rímskych dobách na pôvodnom tráckom osídlení. Po stáročia ryžovali otroci vzácne kovy a zlato z vody a transportovali ich do Ríma. V minulosti boli pri brehoch rieky Ogosty bohaté náleziská kovov a zlata. Celú oblasť nazývali Rimania Regio Mantanensium. Priemyselné odvetvia v súčasnosti sú: strojársky priemysel (poľnohospodárske stroje), cukrovinky, mliekárenstvo, mäsopriemysel, hydinárstvo, spracovanie minerálov a kameňa. Poľnohospodárstvo predstavuje v 80% vinohradníctvo, ďalej pestovanie slnečnicovej plodiny a obilia, zeleninárstvo. Vzdelávanie sa realizuje v základnom školstve, gymnáziách, stredných a odborných školách, 2 vysokých školách a právnickej a ekonomickej fakulte Národnej univerzity.
Kultúrne tradície sú bohaté. Mesto má divadlo, bábkové divadlo, kultúrny dom "Rasum", knižnicu "Geo Milev", umeleckú školu, známy medzinárodný festival dychovej hudby pomenovaný po skladateľovi Dikovi Ilevovi, slávny miešaný spevácky zbor Matematicko-prírodovedného gymnázia.
Primátor mesta: Zlatko GIVKOV
top
ASCOLI PICENO
Čiastková partnerská zmluva uzavretá od roku 1998 na základe spoločných turistických, obchodných, ekologických a architektonických projektov a možnosti využitia stavebných technológií. Mesto je hlavným mestom provincie Ascoli Piceno, leží asi 150km od Ríma, 30km od Jadranského mora, v dobrej dopravnej línii diaľnice z Udine. Má cca 70 tisíc obyvateľov, provincia má 360 tisíc obyvateľov na ploche 2087km2. Známe prímorské letoviská Ascoli Picelo sú povestné svojimi jemnými piesočnými plážami a bujnou palmovou vegetáciou. Provincia je turistickým centrom a rajom zároveň. Je to starobylá historická oblasť vyše 2500 rokov kultúrneho osídlenia. Starobylí obyvatelia Picenovia boli známi ešte pred založením Ríma. Provincia má silnú manufaktúrnu, umeleckú a remeselnícku tradíciu. Je to najdôležitejšia obuvnícka oblasť v Taliansku. Nachádza sa tu vyše 3200 firiem obuvníckeho zamerania. Významné miesto má aj odevný priemysel a výroba vín svetového mena. Oblasť je známa vyspelou poľnohospodárskou kultúrou (olivy, zelenina, ovocie), vinárskou a potravinárskou kultúrou (mrazená zelenina a ovocie).
Zmluva bola uzatvorená s prihliadnutím na možnosti využitia talianskych skúseností v rekonštrukcii pamiatok, urbanizme a nových stavebných technológií. Ideálna poloha mesta ho predurčuje stať sa celotalianským centrom výstavníctva. Taliansko patrí do skupiny hospodársky najvyspelejších krajín sveta a je štvrtým najdôležitejším obchodným partnerom SR.
top
www.bbb.sk   >   Partnerské mestá mesta Banská Bystrica