BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Stomatologické ambulancie
Meno Adresa Telefón

Bada Ľubomír MUDr. Nám. SNP 15 430 13 09
Balážová Marie MUDr. Gaštanová 12 413 81 01
Balková Antónia MUDr. Nám. L. Svobodu 1 441 37 21
Blecha Miroslav MUDr. Švermova, Úsvit 413 68 50
Bojkasová Ľubica MUDr. Magurská 16 417 45 54
Čellár Peter MUDr. Moskovská 2 413 66 88
Dianiška Ján MUDr. Horná 36 412 49 23
Dlhopolčeková Eva MUDr. Majerská cesta 36,
Vojenské stavby
414 27 51
Dorazil Peter MUDr. Rudohorská 37 417 51 18
Držíková Jana MUDr. Golianova 8 411 54 27
Fekiač Ladislav MUDr. Hámor 15 412 63 89
Fencík Peter MUDr. ČSA 5 412 38 44
Frtúsová Eva MUDr. Zvolenská cesta 4 416 34 79
Gálik Tomáš MUDr. ČSA 25 411 35 02
Gengeľová Oľga MUDr. Horná 60 431 22 07
Glocko Jozef MUDr. Horná 60 431 21 61
Hanzel Jozef MUDr. Horná 60 431 21 27
Hašková Katarína MUDr. Okružná 2, ZŠ 413 88/ 04
Hlôšková Hana MUDr. Strážovská 4 417 75 91
Hoppan Jozef MUDr. Sládkovičova 37 416 48 64
Horánsky Adolf MUDr. ČSA 6 412 38 44
Hudec Jozef MUDr. Tajovského 40 413 78 82
Hudecová Zuzana MUDr. Nám. SNP 2 412 53 86
Chamko Jozef MUDr. Rudohorská 37 411 62 59
Imrichová Mária MUDr. Nám. L. Svobodu 1 441 33 45
Jašík Viliam MUDr. Spojová 19 413 08 83
Jašík Viliam MUDr. Poniky, ZŠ 419 32 14
Jašíková Anna MUDr. Kyjevské nám. 1 423 12 59
Jelšovská Veronika MUDr. Tr. SNP 53 414 32 63
Kokavcová Margita MUDr. Kyjevské nám. 1 423 13 38
Krč Peter MUDr. Partizánska cesta 9 414 54 16
Kroľová Edita MUDr. Tr. SNP 20 414 42 22
Kubíková Emília MUDr. Tajovského 25,
Gymnázium
413 41 23
Magátová Lucia MUDr. Horná 60 431 21 85
Minková Oľga MUDr. Nám. SNP 2 415 37 75
Pittnerová Eva MUDr. Spojová 14, ZŠ 413 82 87
Plintovič Peter MUDr. Nám. SNP 15,
Inv. a rozvoj. banka
430 12 08
Rafaj Vladimír MUDr. Horná 95 414 22 72
Rybovičová Blanka MUDr. Tajovksého 30 413 25 95
Sepeši Jaroslav MUDr. Strieborné nám.,
Slovenka
435 41 07
Schindler Fridrich MUDr. Bernolákova 10 416 11 97
Schindler Ján MUDr. Nám. L. Svobodu 1 441 36 75
Sýkorová Helena MUDr. Bakossova 5, ZŠ 412 61 26
Šimek Jozef MUDr. Kráľoholská 6 417 48 24
Šovčíková Jarmila MUDr. Spojová 19 413 67 45
Šteffková Klára MUDr. Nám. L. Svobodu 1 441 36 06
Švidraňová Milada MUDr. Horná 14 412 51 06
Varga Ferdinand MUDr. Cesta k Smrečine 5 411 53 11
Voskárová Viera MUDr. Radvanská 1, ZŠ 416 32 21
Zigmund Jozef MUDr. Švermova 43 413 64 61
 
Stomatologické ambulancie v okolí mesta
Klimentová Anna MUDr. Badín, Osloboditeľov 22 418 26 70
Rusnák Andrej MUDr. Brusno, OZS 419 41 41
Baňacká Margita MUDr. Harmanec, Harmanec 5 419 82 31
Kravetzová Silvia MUDr. Hrochoť, OZS 419 01 64
  Ľubietová, Ľubietová 220 419 50 00
Budajová Gabriela MUDr. Slovenská Ľupča, 1. mája 2 418 72 20
www.bbb.sk   >   Zdravotníctvo   >   Stomatologické ambulancie