BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Úrady a inštitúcie v Banskej Bystrici
(uvedené sú aj úrady a inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú zastúpenie v B. Bystrici)
Mesto Banská Bystrica - stránky Mestského úradu
Krajský úrad v Banskej Bystrici
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický kraj
Kultúrne a informačné stredisko
The British Council
Alliance Française
Múzeum Slovenského národného povstania
Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP)
Informačný systém životného prostredia
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) - Regionálna komora
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP)
Slovenská pošta
Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
Sociálna poisťovňa
Slovenská asociácia kvality vody
Služby legálnej metrológie Slovenskej republiky
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Štátna ochrana prírody SR
Štátna ochrana prírody - Správa Národného parku Nízke Tatry
Štátna ochrana prírody - Správa Národného parku Veľká Fatra
Štátny Okresný Archív v Banskej Bystrici
Topografický ústav
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Výskumný ústav spojov
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Evanjelický cirkevný zbor
Židovská náboženská obec
Nadácia Ekopolis
Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica a Zvolen
Občianske združenie VOKA

www.bbb.sk   >   Úrady a inštitúcie