BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Vzdelávanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Akadémia umení
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Stredné školy v meste Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Gymnázium Mikuláša Kováča
Súkromné gymnázium Orbis eruditionis
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Dievčenská odborná škola
SOU strojárske
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Základná umelecká škola Jána Cikkera
Súkromná Základná umelecká škola Róberta Tatára
Základná škola Spojová 14
Základná škola Ďumbierska 17
"Škola hrou" - alternatívne vyučovanie pre 1.-4. ročník pri ZŠ Okružná, Tulská 39
Súkromná základná škola SLNIEČKO
Školské výpočtové stredisko
Metodické centrum
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
Štátna vedecká knižnica
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)
Akadémia vzdelávania
City University Bratislava
Slovenský inštitút vzdelávania
Jazykové kurzy angličtiny pre firmy
Jazyková škola Albion - jazykové kurzy, príprava na medzinárodné certifikáty a prijímacie pohovory
Jazyková škola Global Language Institute - jazykové kurzy, preklady, tlmočenie
Jazyková škola LAUDiS School of English
Jazyková škola RK CENTRUM UNIVERSA
Jazyková škola Eye International
Jazyková agentúra Skrivánek - jazykové kurzy, preklady, tlmočenie
TIMAN - poradenské a vzdelávacie služby
The British Council
Alliance Française

www.bbb.sk   >   Vzdelávanie