Slovenská ženská himalájska expedícia
Imja Tse (Island Peak) - 6189 m
     V apríli až v máji 1999 pôsobila v Národnom parku Sagarmatha, v oblasti Solo Khumbu Slovenská ženská expedícia. Športový cieľ expedície bol výstup na Imja Tse (Island Peak), spoločensko - humanitným cieľom bolo stretnutie s nepálskymi ženami, odovzdanie zdravotných a školských potrieb nepálskym deťom. Obidva ciele boli úspešne splnené. 1. mája 1999 dve členky expedície , Jena Meleková a Iveta Svrčeková vystúpili na vrchol 6189 m vysokého Imja Tse.

Počasie nám prialo, a tak Vám môžme ponúknuť niekoľko záberov z nášho pôsobenia v Himalájach.

Slovak Women`s Himalaya Expedition Imja Tse (Island Peak) - 6189 m

    In April and May 1999, Slovak Women`s Expedition was organized in the area of Solo Khumbu, Sagarmatha National Park. The aim of the expedition was to reach the summit of Island Peak . Another aim was to meet Nepal women and to present Nepal children with medical and school aids.

    The expedition was successful. On May 1, 1999 two members, Jena Meleková and Iveta Svrčeková climbed the summit.

    The weather was fine, so we offer you some views of Himalaya from the expedition.

Členky expedície - members of the expedition

Anna Čaplická - vedúca expedície - leader
Monika Gablíková
Martina Gablíková
Irena Karchová
Ľubica Kečková
Jana Lišaníková
Janka Medžová
Jena Meleková
Vladimíra Michalíková
Miroslava Nováková - doktorka expedície - doctor
Iveta Srčeková

Contact e-mail address : melekova@svk.bb.sanet.sk                 Fotografický archív s popisom - Picture gallery with some descriptions:

                                     Prvá časť - First part

                                          Druhá časť - Second part

                                                            Tretia časť - Third part