BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Hradný areál.

Najstaršia časť Banskej Bystrice - areál mestského hradu - je tvorená niekoľkými naboženskými i svetskými pamiatkami.

Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 13. storočí v Románskom štýle. Najznámejšia kaplnka je obetovaná Svätej Barbore-patrónke baníkov. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Gotický triptych z 15.storočia, kovová krstitelnica z roku 1475, socha Sv.Andreja a svätých z Olivovej hory a dekorácie klenieb od J.Schmidta, sú tiež nádherné.

Oltár      Oltár
Oltár Sv. Barbory od Majstra Pavla z Levoče v kostole nanebovzatia Panny Márie.

Kostol Svätého kríža je mladší. Loď a sieň boli pristavané ku kaplnke sv. Michala a vyplnili tak priestor medzi ňou a Matejovým domom. Na hlavnom oltári sú sochy Panny Márie a Márie Magdalény od Vavrinca Dunajskeho.

Matejov dom

Matejov dom je päťposchodová budova z obdobia neskorej gotiky s gotickým portálom a kamenným balkónom. Na fasáde je erb kraľa Mateja, mestský erb z roku 1479.


Barbakan

Z mestského opevnenia sa zachovala už len banícka, farská a pisárska bašta a časť mestských hradieb. Barbakan a padací most ponad priekopu (niekdajšia vstupná brána do opevnenia) boli pristavané k hradbám. Veža má tri zvony. Najväčší z nich váži 99 metrických centov (9900 kg).

Stará radnica

Stará radnica pochádza z roku 1500 a obsahuje gotické, renesančné a barokové prvky. V súčasnosti sa tu nachádzajú priestory galérie. Morový stĺp Panny Márie bol premiestneny z námestia SNP do hradnej zóny v druhej polovici 60. rokov, no v roku 1993 bol vrátený späť na námestie.


Mestský hrad Banská Bystrica - na stránkach o slovenských hradoch.
www.bbb.sk   >   Vitajte v BB   >   Hradný areál