BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Hlavné historické ulice v Banskej Bystrici.

Kapitulská ulica
Národná ulica
Dolná ulica
Strieborná ulica
Lazovná ulica
Horná ulica
Skuteckého ulica

Národná ulica      Horná ulica
Národná ulica.               Horná ulica.

Dolná ulica      Dolná ulica
Dolná ulica - pohľady z námestia.

Lazovná ulica
Lazovná ulica, v pozadí Krížna.

www.bbb.sk   >   Vitajte v BB   >   Historické ulice