BB brána
BB brána

- Vaša internetová
brána do Banskej Bystrice

BB erb
Z histórie Banskej Bystrice

História Banskej Bystrice sa datuje od čias, keď sa v tejto oblasti začala ťažba zlata a medi. Prvá písomná zmienka o meste je v ustanovujúcom dekréte maďarského kráľa Belu IV z roku 1255, ktorým sa Banská Bystrica stala mestom s kraľovskými privilégiami. Život v meste vzrastal zaroveň so zvyšujúcimi sa aktivitami baníctva. Kráľovské privilégia lákali nových nemeckých prisťahovalcov. Boli to baníci a v druhej polovici 13.storočia si postavili románsky Kostol nanebovzatia Panny Márie . V roku 1452 si vedľa tohto chrámu postavili slovenskí občania mesta Kostol Svätého kríža, ktorý bol postavený pod mestskými hradbami, blizko Matejovho domu . Takto sa teda utvoril hradný komplex s radnicou, Barbakanom a hradbami.

Výstižné svedectvo prosperity a vyspelosti materiálnej a duchovnej kultúry Banskej Bystrice v 15. a 16. storoči dokazujú mnohé dôležité budovy. Najkrajšie z nich sú práve v historickom jadre, ktore sa skladá z námestia a z priľahlých hlavných ulíc.

Starobylé domy zámožných mešťanov, postavené na gotických základoch, patria medzi najhodnotnejšie renesančné budovy na Slovensku. Jadro Banskej Bystrice je historické dedičstvo a hradná oblasť bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Ďalšie architektonické a umelecké pamiatky v zóne blízko hradu sú Matejov dom postavený v štýle neskorej gotiky; renesančná radnica a Kostol nanebovzatia Panny Márie s kaplnkou sv. Barbory. Oltár od Majstra Pavla z Levoče, na ktorého južnej strane je zobrazená Olivová hora, je umelecké dielo pochadzajúce zo 16. storočia.

Bohatí občania si stavali veľkolepé domy v gotickom a renesančnom štýle. Niektoré z nich, ako napríklad Thurzov dom alebo Benického dom majú vysokú umeleckú a architektonickú hodnotu.

V roku 1589 bolo mesto kompletne obostavané kamennými hradbami za účelom ochrany proti nájazdom nepriateľských Turkov (okolo roku 1526). Zvyšky mestského opevnenia a hradieb sa zachovali do dnešných čias.

Vďaka svojej polohe, bohatej histórii a mnohým stredovekým pozostatkom, sa Banská Bystrica stala jedným z najdoležitejších a najkrajších banníckych miest na Slovensku.

Ďalšia významná kapitola v histórii mesta bola napísaná počas II.Svetovej vojny. Banská Bystrica bola centrom protifašistického odporu, politickým a vojenským strediskom Slovenského Národného Povstania. Symbolom tohto obdobia je pamätník SNP s veľmi neobvyklým architektonickým vzhľadom.

Podľa posledných výsledkov sčítania ľudu žije v súčasnosti v Banskej Bystrici okolo 90,000 ľudí. Vďaka svojej výhodnej polohe a veľkým spektrom možností, ktoré mesto ponúka pre turizmus a zimné športy, je Banská Bystrica významným turistickým centrom Slovenska. Využite široké rekreačné, športové a turistické možnosti, ktoré vám Banská Bystrica ponúka!

www.bbb.sk   >   História