Gate to BB www.bbb.sk

... perhaps the only Bookmark
for Banská Bystrica
You need

  Coat of arms
Surroundings

BB - Surroundings

Badín    Baláže    Brezno and the Upper Hron region    Brusno    Donovaly    Harmanec    Horná a Dolná Mičiná    Hronsek    Kalište    Králiky    Ľubietová    Moštenica    Motyčky    Nemecká    Podkonice    Poniky    Slovenská Ľupča    Staré Hory    Špania Dolina, Šachtičky    Tajov    Turecká - Krížna

Mountain range:    Nízke Tatry    Veľká Fatra    Veporské vrchy    Kremnické vrchy

www.bbb.sk/en/   >   Surroundings